PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PARTNEREM SOUTĚŽE JE

VYJEZDI SI LÍSTEK

Smluvní podmínky účasti v akci “Vyjezdi si lístek“ konané od 30. 5. 2019 do 30. 6. 2019 (dále jen „Akce“)

1. Úvod

    1. 1    Organizátorem této Akce je společnost Klasik Moto, a.s., IČ: 25735781, s registrovaným sídlem U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika (dále jen „Organizátor“)

    1.2    Účastí v Akci vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Účast v Akci

    2.1    Zúčastnit se Akce mohou všichni, kdo jsou starší 15 let a vlastní mobilní telefon se staženou mobilní aplikací „PHD“ a mají v mobilní aplikaci „PHD“ zadaný svůj kontaktní e-mail (dále jen „Účastník“).

3. Průběh Akce

    1. 3    Jednotlivý Účastník se může Akce účastnit pouze po předchozím stažení mobilní aplikace „PHD“, kterou Účastník nalezne na App store nebo Google play (dále jen „Aplikace“).

    2.3    Aplikace obsahuje mimo jiné seznam vybraných míst zařazených do jedné z těchto kategorií (dále jen „Místa“):

        3.2.1    H-D® pointy (všechna dealerství H-D® v ČR a vybrané H-D eventy a místa);

        3.2.2    Vybraná turisticky zajímavá místa;

        3.2.3    Vybrané restaurace (Staropramen).

    3.3    Na všech výše uvedených Místech bude viditelně umístěn unikátní QR kód.

    3.4    Pokud v období od 30. 5. 2019 do 30. 6. 2019 navštíví Účastník alespoň jedno Místo z každé kategorie (celkem 3 kategorie) a naskenuje na těchto Místech pomocí Aplikace nejméně jeden unikátní QR kód (celkem tedy nejméně 3 unikátní QR kódy), získá Účastník nárok na vstupenku na akci PRAGUE HARLEY DAYS 2019 zdarma.

    3.5    Organizátor doručí vstupenku Účastníkovi elektronickou cestou na kontaktní e-mail uvedený Účastníkem v Aplikaci.

    3.6    Veškeré náklady, které Účastníkům vzniknou při účasti na této Akci, ponese sám Účastník. Výhru nelze vymáhat právní cestou.  

4. Ostatní ujednání

    4.1    Od Účastníka může být vyžadována přiměřená účast v propagaci ve spojení s Akcí včetně publikování jména, fotografie a zeměpisné lokality. Účast v Akci znamená vyjádření souhlasu s tímto požadavkem.

    4.2    Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla Akce, včetně změny data Akce, kdykoli Akci zrušit, pokud si to vyžádají okolnosti mimo její kontrolu, a zrušit udělení ceny v případě zjištění nedodržení pravidel.

    4.3    Účastí v této Akci vyjadřujete bezvýhradný souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud potřebujete nějakou pomoc nebo máte jakékoliv otázky týkající se pravidel, obraťte se na Organizátora.

Zasílat novinky

Přístup k nejlepším novinkám