Hlavní program


PÁTEK 1.9.2017

HLAVNÍ PROGRAM

12:00                                           Otevření
12:00 – 16:00                              DJ Music
16:00 – 17:00                              Koncert
17:00 – 18:00                              Koncert
18:00 – 21:00                              Galavečer Muay Thai
21:00 – 22:30                              The Cell – hlavní stage
22:30 – 24:00                              DJ Music

OSTATNÍ PROGRAM A ATRAKCE
 
12:00 – 18:00                              HD Demo Truck – demo jízdy na nejnovějších modelech HD
12:00 – 19:00                              Family zone
12:00 – 00:00                              Food & Drink zone
12:00 – 19:00                              Výstava motocyklů
12:00 – 23:00                              Prodej zboží a suvenýrů
12:00 – 19:00                              Organizované moto výlety
12:00 – 19:00                              Mytí motocyklů
12:00 – 22:00                              Servis motocykl


SOBOTA 2.9.2017

HLAVNÍ PROGRAM
 
8:00                                             Otevření
8:00 – 13:00                                DJ Music
9:00 – 10:00                                Řazení na vyjížďku
10:00 – 12:00                              Slavnostní vyjížďka Prahou
12:15 – 12:30                              H-D Kaskadérská show Maciek Dop
12:30 – 16:00                              Bikerské hry
16:00 – 16:15                              H-D Kaskadérská show Maciek Dop
16:30 – 16:45                              Vyhlášení Bikerských her
17:00 – 18:30                              Koncert      
18:30 – 19:00                              Vyhlášení Prague Custom Battle
21:30 – 22:30                              Modern Earl – hlavní stage
22:30 – 24:00                              DJ Music

OSTATNÍ PROGRAM A ATRAKCE
 
9:00 – 0:00                                  Food & Drink zone
09:00 – 23:00                              Prodej zboží a suvenýrů
9:00 – 13:30                                Bikerské hry
9:00 – 19:00                                Family zone
10:00 – 18:00                              H-D Demo Truck – demo jízdy na nejnovějších modelech H-D
9:00 – 19:00                                Výstava motocyklů
9:00 – 19:00                                Organizované motovýlety
9:00 – 19:00                                Mytí motocyklů
9:00 – 21:00                                Servis motocyklů